bath

White - Athens 2x4 OTD Hook Rack (6)
White - Athens 2x4 OTD Hook Rack (6)

White - Athens 2x4 OTD Hook Rack (6)

131060224

White - Athens 2x4 OTD Hook Rack (6)

Dimensions: 13.19 x 3.94 x 11.22"

UPC: 049412149518

Minimum Order Quantity: 6